Search Result

1-20 of 40 results in Traditional Chinese2.
从廣島到万隆 : 美國亞洲政策的考察

(Cong Guangdao dao Wanlong : Meiguo Yazhou zheng ce de kao cha)

4 Translations

Traditional Chinese

Natarajan, L., Shi jie zhi shi she, 1956


3.
太平洋戰爭

(Tai ping yang zhan zheng)

2 Translations

Traditional Chinese

家永三郎, Tai wan shang wu, 2006


4.
結束二次大戰德武器

(Jie shu er ci da zhan de wu qi)

5 Translations

Traditional Chinese

黎白爾, 貝萊著, 臺灣商務印書館, 1982

8.
只要活著 : 長崎原爆倖存者的生命故事

(Zhi yao huo zhu : chang qi yuan bao xing cun zhe de sheng ming gu shi)

5 Translations

Traditional Chinese

壽薩德, Jiarong Yang, 馬可孛羅文化, 2017

12.
貓的搖籃

(Mao di yao lan (Cat's Cradle))

29 Translations

Traditional Chinese

馮內果, 麥田出版公司, 199414.
給未來總統的物理課 : 從恐佈主義, 能源危機, 核能安全, 太空競賽到全球暖化背後的科學真相

(Gei wei lai zong tong de wu li ke : cong kong bu zhu yi . neng yuan wei ji . he neng an quan . tai kong jing sai dao quan qiu nuan hua bei hou de ke xue zhen xiang)

1 Translations

Traditional Chinese

理查.繆勒, 蔡承志, Chengzhi Cai, 漫遊者出版/ 大雁發行, 201116.
當代美蘇外交紀實

(Dang dai Mei Su wai jiao ji shi)

9 Translations

Traditional Chinese

貝爾納斯, 獨立出版社, 194718.
一千隻紙鶴

(Yi qian zhi zhi he)

15 Translations

Traditional Chinese

艾琳諾.可兒, 月房子, 199520.
夕凪之街櫻之國

(Xi zhi zhi jie ying zhi guo)

7 Translations

Traditional Chinese

Kono Fumiyo, 尖端出版, 2006