Search Result

1-20 of 22 results for "Coerr, Eleanor"2.
一千隻紙鶴

(Yi qian zhi zhi he)

15 Translations

Traditional Chinese

艾琳諾.可兒, 月房子, 1995

14.
사다코와천마리종이학: 핵의위험을알리고전세계에평화운동 을 일으킨열두살소녀의이야기

(Satak'o wa ch'ŏn mari chongihak : haek ŭi wihŏm ŭl alligo chŏnsekye e p'yŏnghwa undong ŭl yilŭk'in yŏltusal sonyŏ ŭi iyagi)

15 Translations

Korean

엘러노코어글, 아이터, 2003